Khoa Gây mê hồi sức

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Nguyễn Duy Lương
 

.
BS. Nguyễn Duy Lương.

+ Điện thoại: 0963.593.232

+ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Tổng số cán bộ: 12

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

.
Tập thể khoa Gây mê hồi sức- TTYT huyện Thanh Sơn.

1. Thực hiện công tác gây mê - hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

2. Tổ chức hoạt động quy chế công tác Khoa Gây mê hồi sức.

3. Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

5. Bố trí bàn phẫu thuật kế hoạch và cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

6. Thực hiện việc kiểm tra theo quy chế Khoa Gây mê hồi sức trong quá trình phẫu thuật .

7. Tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ lúc tiếp nhận bệnh đến sau phẫu thuật và chuyển người bệnh xuống khoa lâm sàng.

8. Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

9. Tổ chức vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

10. Tham gia cùng các khoa liên quan để thực hiện công tác hội chẩn và công tác tuyến.

11. Thống kê báo cáo kế hoạch hàng tháng, quý, năm về phòng kế hoạch tổng hợp.

12. Thực hiện đầy đủ các quy chế Trung tâm y tế đề ra.