Khoa Nội tổng hợp

KHOA NỘI - TRUYỀN NHIỄM

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Hoàng Trung Kết

+ Điện thoại: 0989.845.362

+ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 24

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

.
Tập thể khoa Nội- Truyền nhiễm- TTYT huyện Thanh Sơn.
  1. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp với các khoa lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa; khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, kết hợp với các phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán, xác định bệnh, làm hồ sơ bệnh án ban đầu theo quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.

 

  1. Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng…

 

 

  1. Thực hiện chế độ giao ban khoa, mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

 

  1. Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

 

 

  1. Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất một lần: sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chức danh.

 

  1. Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, phối hợp với các chuyên khoa khác để trao đổi và chọn kỹ thuật phù hợp.

 

  1. Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

 

  1. Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

 

  1. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

 

  1. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

 

   11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.