Khoa Xét nghiệm

KHOA XÉT NGHIỆM

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Cúc

 

.

+ Điện thoại: 0396.950.816

+ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y học dự phòng.

Tổng số cán bộ: 11

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
 

.
Tập thể khoa Xét nghiệm- TTYT huyện Thanh Sơn.

1. Tổ chức hoặt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

2. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

3. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

4. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa khác thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

5. Có kế hoạch trang cấp các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, vật tư và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm

6. Ký phiếu lĩnh hóachất, sinhphẩm, dụng cụ và

nguyên vật liệu đáp ứng cho yêu cầu xét nghiệm.

7. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnhviện. Hỗ trợ các khoa trong công tác lấy mẫu. Thực hiện mẫu thử cộng đồng

8.Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Xét nghiệm theo danh mục kỹ thuật đã được Sở y tế phê duyệt.
...