Khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng Khoa: Đỗ Thị Hương
 

.
BS. Đỗ Thị Hương

+ Điện thoại: 0342.058.654

+ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Tổng số cán bộ: 16

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể khoa YHCT-PHCN - TTYT huyện Thanh Sơn.

1. Xây dựng kế hoạch công tác khoa, nội quy, quy định tại bộ phận công tác. Khám bệnh toàn diện, kết hợp khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên khoa.

2.Thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược.

3. Thực hiện chế độ giao ban khoa, mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

4. Khoa y học cổ truyền phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên cứu khoa học.

5. Khoa Y học cổ truyền hướng về cộng đồng chỉ đạo sử dụng những kiến thức thông thường về xoa bóp day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

6. Khám xác định nhu cầu cần phục hồi chức năng và chỉ định điều trị cho người bệnh. Thực hiện các thủ thuật để điều trị bệnh theo y lệnh như châm cứu,tập VLTL, bó sáp…

7. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nặng tại các khoa.

8. Làm hồ sơ bệnh án thống nhất, lượng giá đầy đủ về thể lực, chức năng người bệnh, bổ sung phương pháp điều trị, phục hồi kịp thời.

9. Tổng kết hồ sơ bệnh án, hướng dẫn để người bệnh tiếp tục tự chăm sóc phục hồi.

10. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

11. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn về Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

12. Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.