LỊCH TRỰC TỪ 8/3/2021 ĐẾN 14/3/2021

Thứ sáu - 05/03/2021 02:03
LỊCH TRỰC TỪ 8/3/2021 ĐẾN 14/3/2021
Thứ, Ngày, tháng Thứ 2 - 08/3 Thứ 3 - 09/3 Thứ 4 - 10/3 Thứ 5 - 11/3 Thứ 6 - 12/3 Thứ 7 - 13/3 CN - 14/3
Lãnh đạo Bs Hùng Bs Hoàng Bs Bút Bs Lâm Bs Lý Bs Tùng Bs Tùng
Viện phí Kt Anh 2 Kt Duyên Kt Giang Kt Trang Kt Anh Kt Vượng Kt Hiền
QTM Ks Hoan Ks Hùng Ks Hà Ks Hoan Ks Hùng Ks Hoan Ks Nam
Xét nghiệm Ktv Đức Ktv Đạt Ktv Châu Ktv Nhung Ktv Hà Ktv Thúy Ktv Quỳnh
X quang Ktv Hải Ktv Tuấn Ktv Giang Ktv Thủy Ktv Nhã Ktv Hải Ktv Giang
Siêu âm Bs Lâm Bs N. Nam Bs Khoa Bs Huyền Bs Vân Bs N. Nam Bs Khoa
K. KB Trực CC Bs Thu  Bs Thủy Bs Hà Bs Tuấn Bs Vân Bs Nguyệt Bs Lâm
Đd D Hà  Dd Khánh Đd Vy Dđ Huyền Đd Hạnh Đd Hằng Đd Nguyệt
Đd Hòa DĐ P. Hà Dđ Phương DĐ Cần Đd Tr. Hương Đd Hậu Dđ Duyên
Trực khám BHYT           Bs Vân - Đd Hạnh Bs Nguyệt - Đd Hằng
     K. Ngoại   (7 tầng)                                                                                     Bs Huy Bs Việt Bs Lành Bs Thành Bs Việt Bs Lành Bs Đại
Đd Hoàng Đd Phượng Đd Huy Đd Điểm Đd Dũng Đd Minh Đd Tình
Đd Tình Đd Minh Đd Nga Đd Phượng Đd Duyên Đd Huy Đd Hoàng
Đd Duyên Đd Dũng Đd Cương Đd Đức Đd Nga Đd Cương Đd Đức
K. Sản Bs Tùng Bs Lanh Bs Thu Bs Hòa Bs Thu Bs Tùng Bs Hòa
Hs Hằng  Hs Dịu Hs Liên Hs V.Anh Hs Dịu Hs V.Anh Hs Hằng
Hs Hạnh Hs Hiên Hs P.Anh Hs Chi Hs Nga Hs Hạnh Hs Hiên
Nhà XHH Đd Mai Đd Thanh Hs Hiển Đd Lan Đd Thanh Đd Mai Hs Hiển
K. YHCT Đd Ý Đd H.Oanh Đd Vân Đd Hà Đd K.Oanh Đd Nhung Đd Phương
K Nhi BsTuấn Bs Nhất Bs Tuấn Bs Nhất Bs Tuấn Bs Hùng Bs Nhàn
Đd Nguyệt Đd Huyền Đd V Anh Đd Chinh Đd Đ Tâm Đd B Tâm Đd Kim
Khoa Nội Bs Đáp Bs Hương Bs Trang Bs Chính Bs Thiêu Bs Thảo Bs Kết
Đd Hoa Đd Huế Sáng Đd Nghĩa Đd Yến Đd Lan Đd Hường 
Nội  -  Nhi Đd Nghĩa Đd Lựu Đd Linh Đd Phú Đd Linh Đd Lựu Đd Hằng
Khoa HSCC Bs Linh Bs Giang Bs Trỉa Bs Tiến Bs Giang Bs Linh Bs Trỉa
Đd Quang Đd Đại Đd Sơn Đd Anh Đd Bình Đd Quân-Cương Đd Toàn-Tuấn
GMHS MC Ktv Lương Bs Trình Bs Lương Ktv Lương Bs Trình Bs Lương Ktv Lương
PM Đd Châu Đd Yến Đd Thành Đd Hạnh Đd Thành Đd Châu Đd Yến
Típ Đd Huệ Đd Quỳnh Đd Minh Đd Huệ Đd Quỳnh Đd Huệ Đd Minh
H.Tỉnh Đd Thành Đd Hạnh Đd Châu Đd Yến Đd Minh Đd Q. Minh Đd Hạnh
Đo Độ Loãng Xương Bs Đại Bs Đại Bs Đại Bs Đại Bs Đại    
Lái xe Lx Được Lx Được Lx Được Lx Được Lx Được Lx Được Lx Được
Điện nước TĐ Dũng TĐ Quân TĐ Dũng TĐ Quân TĐ Dũng TĐ Quân TĐ Dũng
Trực  PC Covid-19 Đội trưởng Bs Liên Cn Hoa Bs Liên Cn Hoa Bs Liên Cn Hoa Bs Liên
Vận chuyển NB Bs Dung Ys Phương Ys Trang Bs Thành Bs Tuấn Ys Sơn ĐD Loan
 Đo T,PL NB Yến GM + Lâm CĐHA - Sáng Hà ĐY - B Tâm Phương S-Hải HS Hoa N - Quỳnh GM+Hoa Đd D Hà KB - Kim Mai - Lê Trang ĐY - Hiền HS
PK Hô Hấp Khoa Khám Bệnh Bs Thủy - Đd Nguyệt Bs Toàn - Đd Vy Bs Thu - Đd Cần  Bs Vân - Đd Hạnh Bs Hương - Đd Hòa Bs Nguyệt - Đd Hằng Bs Lâm - Đd Nguyệt
Khối Dự phòng (thường trú) ĐD Loan Ys Sơn Ys Trang Bs Tần Bs Dung Bs Thành Bs Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức mới