BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

1. Sai sót, sự cố trong lĩnh vực y tế là điều khó tránh khỏi trong môi trường làm việc nhiều rủi ro như bệnh viện. Nhằm giúp mọi người biết cách xử trí khi sai sót, sự cố xảy ra; Ban Giám đốc khuyến khích toàn thể nhân viên, bệnh nhân, người nhà người bệnh hoặc các đối tượng có liên quan báo cáo sai sót, sự cố theo mẫu phiếu sau.
2. Căn cứ quy chế khuyến khích sự cố y khoa, Ban Giám đốc sẽ có hình thức khen thưởng đối với các sự cố y khoa tự nguyện được báo cáo giúp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hạn chế sai sót vể sau.
3. Ban Giám đốc cam kết bảo mật toàn bộ nội dung có liên quan.
BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA THEO MẪU DƯỚI ĐÂY