NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Vui lòng lựa chọn thủ tục hành chính bạn muốn nộp hồ sơ trực tuyến:

1. CẤP GIẤY TRÍCH SAO BỆNH ÁN
2. CẤP BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH
3. CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ
4. CẤP LẠI KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
5. CẤP LẠI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

* TRA CỨU NGÀY HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ)