Thống kê theo giờ trong ngày
Thống kê theo ngày trong tuần
Thống kê theo ngày của tháng 2
Thống kê theo tháng của năm 2023
Thống kê theo năm
Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 1,587,338 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:10
Germany DE 425,556 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 18:07
Không xác định ZZ 252,014 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:13
Russian Federation RU 162,673 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 22:05
Canada CA 152,216 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 08:55
China CN 127,030 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Viet Nam VN 122,317 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Ukraine UA 77,447 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 20:31
Italy IT 46,475 Statistics image Chủ nhật, 29 Tháng Một 2023 10:09
France FR 44,479 Statistics image Thứ ba, 31 Tháng Một 2023 10:12
Khác 250,016 Xem toàn bộ
Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla 1,452,760 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:10
Chrome 990,620 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Bing Bot 204,364 Statistics image Thứ tư, 25 Tháng Một 2023 07:51
Unknown 140,365 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:13
GoogleBot 138,535 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 22:34
Android 133,912 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Firefox 77,245 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:02
Internet Explorer 35,170 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 20:31
Opera 26,713 Statistics image Thứ năm, 02 Tháng Hai 2023 14:21
iPhone 26,387 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 22:48
Safari 14,942 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 01:45
iPad 3,737 Statistics image Thứ ba, 31 Tháng Một 2023 20:29
Microsoft Edge 2,258 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng M. hai 2022 15:00
MSN Bot 1,024 Statistics image Thứ sáu, 01 Tháng Năm 2020 06:52
Konqueror 36 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 15:30
netscape 35 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 16:27
Opera Mini 25 Statistics image Thứ ba, 31 Tháng Năm 2022 07:51
iPod 21 Statistics image Thứ ba, 17 Tháng Một 2023 23:00
Iceweasel 16 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 16:09
Nokia Browser 12 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 15:26
galeon 11 Statistics image Thứ năm, 11 Tháng Tám 2022 02:38
Shiretoko 9 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 12:22
Lynx 9 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 12:12
BlackBerry 5 Statistics image Thứ năm, 27 Tháng Năm 2021 23:50
OmniWeb 4 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 09:44
Firebird 3 Statistics image Thứ sáu, 31 Tháng Bảy 2020 16:09
W3C Validator 3 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 14:05
Pocket Internet Explorer 2 Statistics image Thứ tư, 30 Tháng Ba 2022 15:12
phoenix 2 Statistics image Thứ bảy, 02 Tháng Một 2021 13:58
iCab 2 Statistics image Thứ năm, 01 Tháng Mười 2020 20:21
netpositive 2 Statistics image Thứ năm, 01 Tháng Mười 2020 20:10
Nokia S60 OSS Browser 2 Statistics image Thứ năm, 29 Tháng M. hai 2022 18:42
Amaya 1 Statistics image Thứ năm, 01 Tháng Mười 2020 20:29
IceCat 1 Statistics image Thứ năm, 01 Tháng Mười 2020 23:00
Yahoo! Slurp 1 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 08:59
Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Không xác định 1,944,788 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:13
Android 611,219 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Windows 10 231,978 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 23:12
Windows 7 202,103 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 22:52
Windows 8 102,549 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 07:18
Apple 55,357 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 01:45
Linux 48,363 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 09:52
iPhone 30,002 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 22:48
Windows XP 24,186 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng Hai 2023 20:31
iPad 3,941 Statistics image Thứ ba, 31 Tháng Một 2023 20:29
Khác 1,591 Xem toàn bộ