Các Trạm y tế xã

CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

STT

TÊN TRẠM

TRẠM TRƯỞNG

SĐT

1

TYT TT Thanh Sơn

Ys Nguyễn Thị Ven

0912.008.069

2

TYT Sơn Hùng

Bs Trần Thị Thu Huyền

0966.093.368

3

TYT Giáp Lai

Bs Nguyễn Đình Nhất

0936.937.147

4

TYT Thạch Khoán

Ys Đặng Thị Kim Phương

 

5

TYT Địch Quả

Bs Nguyễn Phương Lan

0979.519.929

6

TYT Võ Miếu

Trần Anh Đức

 

7

TYT Văn Miếu

Bs Hà Văn Chức

0977.863.017

8

TYT Thục Luyện

Bs Đinh Thị Kim Xuyến

0963.760.055

9

TYT Hương Cần

Nguyễn Đức Chính

 

10

TYT Tân Minh

Bs Hà Quốc Khánh

 

11

TYT Tân Lập

Bs Trần Quang Ngưu

0944.268.178

12

TYT Khả Cửu

Bs Đinh Văn Thạch

0382.090.864

13

TYT Đông Cửu

Bs Đinh Văn Hùng

0964.115.559

14

TYT Thượng Cửu

Bs Hà Văn Khanh

0972.043.938

15

TYT Cự Thắng

Bs Đinh Công Vinh Quang

0912.296.986

16

TYT Cự Đồng

Nguyễn Thị Lịch

0387.932.456

17

TYT Tất Thắng

Bs Hà Văn Vinh

0378.651.929

18

TYT Lương Nha

Vũ Quang Hùng

 

19

TYT Tinh Nhuệ

Bs Đinh Văn Tuấn

 

20

TYT Thắng Sơn

Bs Nguyễn Minh Sơn

0978.401.294

21

TYT Yên Sơn

Trần Văn Điền

0983.709.244

22

TYT Yên Lương

Ys Đinh Quốc Vương

0942.041.867

23

TYT Yên Lãng

Bs Đinh Công Tiến

0393.687.232