YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   10/04/2024 04:47:22 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   10/04/2024 04:44:04 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
YÊU CÀU BÁO GIÁ

YÊU CÀU BÁO GIÁ

 •   09/04/2024 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẨU BÁO GIÁ

YÊU CẨU BÁO GIÁ

 •   08/04/2024 04:33:46 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   04/04/2024 10:53:22 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   04/04/2024 03:33:06 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   02/04/2024 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   10/03/2024 10:08:21 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   26/02/2024 09:25:19 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   21/02/2024 02:08:13 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Untitled 1

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA 2024

 •   18/02/2024 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
TTYT THANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023 VÀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

TTYT THANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2023 VÀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

 •   12/01/2024 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/01/2024, Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
TTYT HUYỆN THANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2023, PHƯƠNG HƯỚNG 2024

TTYT HUYỆN THANH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2023, PHƯƠNG HƯỚNG 2024

 •   12/01/2024 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Chiều 10/1/2024, Đảng bộ TTYT Thanh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2024

 •   11/01/2024 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   10/01/2024 03:42:49 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Các tin khác