Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc


KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC- CHỐNG ĐỘC


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Mai Giang Nam
 

.
BSCKI. Mai Giang Nam

+ Điện thoại: 0388.867.878

+ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 21

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể khoa HSTC-CĐ- TTYT huyện Thanh Sơn.


1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu, duy trì nhân lực đảm bảo 24/24 để cấp cứu người bệnh; tổ chức giao ban khoa, hội chẩn theo quy định.

2. Thăm khám người bệnh, thận trọng, chính xác và ghi chép đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án.

3. Thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiến hành các thủ thuật. Chuẩn bị các dụng cụ, phượng tiện, thuốc theo quy định.

4. Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện, đảm bảo làm việc theo ca, kíp, liên tục có mặt bên giường bệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh, báo cáo điều trị để xử lý kịp thời.

5. Làm hồ sơ bệnh án vào viện điều trị. Bàn giao người bệnh, y lệnh còn lại cho ca và kíp làm việc sau.

6. Hỗ trợ người bệnh nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

7. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

8. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.