Khoa Nhi

KHOA NHI

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Hà Anh Tuấn
 

.
BSCKI. Hà Anh Tuấn

+ Điện thoại: 0912.846.484

+ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 17

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

.
Tập thể khoa Nhi- TTYT huyện Thanh Sơn.
  1. Thực hiện các phương pháp không phẫu thuật, sử dụng các dụng cụ khám phù hợp để khám và điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi;
  2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa;
  3. Theo dõi sát sao các diễn biến lâm sàng, ghi đầy đủ các triệu chứng vào hồ sơ, bệnh án. Xử lí kịp thời các diễn biến nặng và nguy kịch của bệnh nhi;
  4. Tiến hành thủ thuật tại buồng riêng, tránh gây cho trẻ sợ hãi;
  5. Bảo đảm phòng điều trị có đồ chơi, tranh ảnh cho bệnh nhi;
  6. Hàng ngày tuyên truyền giáo dục các bà mẹ, người nuôi dưỡng trẻ cách chăm sóc bảo vệ sức khoẻ trẻ em và phòng ngừa bệnh tật;
  7. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới;
  8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc đơn vị giao.